29.11.2022 / 16:30
online, Zoom

Jak si správně nastavit cenu u svých produktů
Activity Based Costing – procesní řízení nákladů

 • Organizer: DoToho! & Opero
 • Lecturer: Jiří Köhler & Karel Seidel
 • Délka: 90 minut
 • Capacity

  20

 • Entry fee: zdarma
 • Language: čeština

Jak si správně nastavit cenu u svých produktů


Vysoká rozmanitost výrobků, rozdílnost služeb, krátké životní cykly výrobků, rostoucí požadavky zákazníků a růst síly dodavatelů a odběratelů. To jsou důvody, proč manažeři firem přistupují k Activity Based Costing metodě kalkulace nákladů („ABC“). Tato metoda vychází z toho, že všechny procesy podpůrné i řídící, které se ve společnosti nachází, by měli přispívat k naplnění procesů hlavních. Opouští tak od teorie, že příčinou vzniku a velikosti nákladů je pouze objem. Oproti klasickým metodám přiřazuje režijní náklady na činnosti procesů a odpovídá tak manažerům nejen na otázku, jak byly jednotlivé náklady rozděleny na střediska a výrobky, ale také na to, co bylo důvodem vzniku těchto nákladů.

Co se na workshopu dozvíte:

 •  Ekonomická podstata procesu
 • Podmínky a výhody uplatnění metody ABC
 • Objasnění základních pojmů spojených s ABC – aktivity, drivery, typologie analytických účtů a nákladových středisek
 • ABC v praxi – volba driverů nákladů a driverů aktivit, vazba na účetnictví
 • Možnosti SW podpory kalkulačního systému
 • Možnosti manažerského reportingu výsledků kalkulací

Workshopem vás provedou Jiří Köhler a Karel Seidel.

Jiří vede oddělení Financial & Data Analysis v poradenské společnosti Grant Thornton. Více než 8 let se zaměřuje na podnikové finance, nákladové kalkulace, oceňování podniků a nehmotných aktiv a nastavování firemních procesů pro potřeby optimalizace a zvyšování výkonnosti.

Karel se v Grant Thornton věnuje procesnímu řízení a datovému modelování. Dále se pak věnuje automatizaci procesů, tvorbě a UX/UI aplikací v MS Power Platform (Power Apps a Power BI) a jejich napojení na zdrojová data klientů (SQL Server, Azure služby apod.).

 

Upcoming events

08.12.2022 / 09:00
Opero, Salvátorská 8, Praha 1
Komunitní snídaně v Operu

Komunitní snídaně v Operu

/ Marek Hodek & Radka Kachramanová & Riva Karo
Posnídejme spolu v Operu ☕️
12.12.2022 / 16:30
online, Zoom
Úvod do programu a mentoringu

Úvod do programu a mentoringu

/ Kristin LaRonca Parpel
Zúčastněte se úvodního setkání a workshopu, kde se dozvíte podstatné organizační informace a dostanete základy mentoringu, abyste mohli začít a program využít naplno.
12.12.2022 / 17:00
Opero, Salvátorská 8, Praha 1
Setkání s bublinkami

Setkání s bublinkami

/ Marek Hodek & Radka Kachramanová
Neformální networking