Pro koho je program určený?

podnikatelé

Účastníkem programu musí být majitel nebo vedoucí pracovník firmy, který má zájem pracovat na posunutí i udržení svého podnikání a růstu své firmy. Účastník musí být ochotný intenzivně se věnovat programu, a to v doporučeném rozsahu 15 hodin po dobu 3–4 měsíců.

Program DoToho! je určen pro malé a střední podniky s obratem 3–300 milionů Kč a alespoň 3 zaměstnanci.

Joining as entrepreneur

mentoři

Mentoring je profesionální vztah dvou lidí, v němž mentor předává své zkušenosti, znalosti a názory mentorovanému. Mentor je proto člověk s dlouholetou zkušeností s vedením firmy nebo většího pracovního týmu, ideálně se zkušenostmi z několika různých oborů či odvětví a širokou sítí kontaktů.

Hlavním úkolem mentoringu v rámci programu DoToho! je ve vzájemném dialogu nalézt příležitosti k inovaci a vylepšení podnikání firmy účastníka programu. Předpokládáme intenzivní společnou práci v doporučeném rozsahu 15 hodiny po dobu 3–4 měsíců. Jejím výsledkem bude plán nových aktivit a změn firmy, které pomohou jejímu růstu.

Joining as mentor

experti

Expert je zkušeným profesionálem v konkrétní oblasti potřebné k úspěšnému vedení podnikání.

V rámci programu DoToho! poskytují experti na vyžádání pro bono individuální konzultace účastníkům programu v oblasti svého know-how. Expert rozhoduje, kolik hodin konzultací celkem je ochoten do programu poskytnout. Pro bono je poskytnuta jedna konzultace pro konkrétní firmu, případná další spolupráce je na individuální dohodě.

Výběr mentorů a expertů probíhá na základě schvalovacího procesu Steering Commitee.

Joining as expert

Pokud vás program zaujal, našli jste se v některé z kategorií, přihlaste se.

Co konkrétně získám, když se přihlásím jako podnikatel?

K dispozici budete mít mentora, který vám v průběhu tří měsíců věnuje individuálně 15 hodin svého času. Budete diskutovat konkrétní problémy nebo příležitosti vaší firmy, nastavíte si cíle a budete je společně posouvat dál.

Přístup k databázi kvalitních expertů, které budu moci požádat o pro bono konzultaci v rámci tématu či oblasti, na které budete pracovat.

Dále budete mít možnost účastnit se zdarma všech vzdělávacích profesionálních akcí, které budeme pořádat. Jedná se o odborné přednášky, workshopy s odborníky na konkrétní témata, mastermind setkání s lidmi ze stejného oboru nebo ostatními majiteli jiných firem a mnohé další.

Z akcí budou pořizovány záznamy, které následně zveřejníme v Knihovně, takže budete mít k informacím přístup i zpětně nebo v případě, že nebudete mít čas se jich zúčastnit v době konání. Knihovna bude obsahovat další materiály pro rozšiřování znalostí, články a videa, která bude možné filtrovat dle oborů.

Konkrétní příklad:
Jste firma vyrábějící nábytek. Doposud jste si vystačili s českým trhem a fyzickým prodejem podpořeným prezentací v showroomu. Analýzou s mentorem dojdete k tomu, že byste si měli otevřít také e-shop a expandovat i na Slovensko. Oslovíte tedy jednoho experta na e-commerce a druhého na expanzi do zahraničí. Dojdete také k tomu, že byste měli posílit i svůj digitální marketing. Zúčastníte se specializovaného workshopu na toto téma. Dobrou platformou pro sdílení zkušeností pro vás bude také formát master-mind setkání, kde budete své zkušenosti sdílet s majiteli jiných firem, ať už ze stejného oboru či mezioborově.

Jaký je rozdíl mezi mentorem a expertem?

Mentor funguje jako partner pro sdílení problémů a myšlenek, jakýsi průvodce na cestě. Poskytuje komplexnější obrázek dané situace, pohled mimo zaběhnuté koleje nezatížený každodenním provozem firmy. Dobře se ptá a poskytuje zpětnou vazbu.

Expert v rámci programu poskytuje pro bono individuální konzultace v rámci svojí expertizy (např. digitální marketing, online prodej, IT bezpečnost apod.) na vyžádání účastníka programu. Pro bono je poskytnuta jedna konzultace pro konkrétní firmu, případná další spolupráce je na individuální dohodě.

Délka trvání programu

Každý podnikatel intenzivně pracuje na rozvoji své firmy se svým mentorem po dobu 3-4 měsíců od svého propojení na mentora. Po celou dobu se může také účastnit akcí a využívat individuálních konzultací s experty. Po skončení svého aktivního zapojení se může i nadále zapojovat do komunity, účastnit se networkingů a veřejných akcí.

Často kladené otázky

Mohu jako účastník na specializovaný workshop (např. na digitální marketing) poslat někoho ze svých kolegů/zaměstnanců?
Ano, měl by použít vaše přihlašovací údaje a informaci dopsat do poznámky.
Kolik času si mám na aktivity platformy vyhradit?
Účastníkům z řad podnikatelů doporučujeme věnovat v intenzivní fázi do rozvoje své firmy minimálně 3-4 měsíce. U mentorů předpokládáme intenzivní společnou práci v doporučeném rozsahu celkem 15 hodin po dobu 3 – 4 měsíců. Expert věnuje množství konzultací dle svých časových možností.
Co mám dělat v případě, že se mi mentor neozývá?
Dejte nám o tom, co nejdříve vědět. Budeme s vámi danou situaci řešit individuálně.
Co mám dělat v případě, že mezi námi nefunguje chemie?
Není to nic neobvyklého a stát se to může. Je důležité dát nám o tom, co nejdříve vědět. Budeme s vámi danou situaci řešit individuálně.
Nemohu najít experta na oblast, ve které potřebuji konzultaci, co mám dělat?
Dejte nám o tom, co nejdříve vědět. Budeme s vámi danou situaci řešit individuálně a pokusíme se zajistit experta pro Vámi zvolenou oblast.

Entrepreneurs

The participant in the program is the owner or manager of a company interested in developing and growing their business.

The platform DoToho! is intended for small and medium-sized enterprises with a turnover of 3–300 million CZK and that have at least three employees.

Joining as entrepreneur

Mentors

The mentor is a person with extensive experience in running a company or larger work team, ideally with experience in several different industries and broad network of contacts.

We expect intensive joint work in the recommended range of 15 hours for a period of 3-4 months, which will result in a plan of activities and changes for the company to grow.

Joining as mentor

Experts

The expert is an experienced professional in a specific area which is essential to running a successful business.

Within DoToho! program, the experts provide individual pro bono consultations for the program participants, in the area of their know-how.

Joining as expert