Mentoringová platforma pro všechny, kteří milují podnikání, a rozhodně to po posledním roce nehodlají vzdát.

Podnikání a byznys je náš život a máme ho rádi. Uplynulý rok se nás snažil v mnoha ohledech srazit na kolena. Každá krize je však příležitost posunout se dál. Není čas čekat na kroky zvenčí, je třeba spojit síly a pomoci si navzájem. Zapracovat na sobě a nabídnout své zkušenosti druhým. Pojďme společně DoToho!

Jak to funguje?

  • Úkolem platformy je pomoci malým a středním firmám posunout jejich podnikání na novou úroveň – ujasnit si vizi, inovovat, nastartovat další růst.
  • Každá firma má po dobu dvou měsíců k dispozici zkušeného a praxí ostříleného mentora. Společně budou diskutovat příležitosti pro danou firmu a připraví plán co dál.
  • Firmy mají přístup k desítkám expertů a mohou je oslovit s žádostí o konzultaci konkrétní problematiky.
  • Účastníci programu se mohou účastnit odborných seminářů a přednášek na relevantní témata. Mají přístup ke knihovně plné know-how.
  • Mentoři a experti poskytují podporu pro bono, věnují svůj čas firmám, které na sobě chtějí pracovat a vyjít ze současné krize silnější.
  • Celý program je pro účastníky zdarma, a to díky podpoře ze strany mentorů, expertů a partnerů projektu.

Podnikatelé

Účastníkem programu je majitel nebo vedoucí pracovník firmy, který má zájem pracovat na posunutí svého podnikání a růstu své firmy.

Platforma DoToho! je určena pro malé a střední podniky s obratem 3–300 milionů Kč a alespoň 3 zaměstnanci. Preferovány budou společnosti se sídlem na území hl. města Prahy.

Jdu DoToho jako podnikatel

Mentoři

Mentor je člověk s dlouholetou zkušeností s vedením firmy nebo většího pracovního týmu, ideálně se zkušenostmi z několika různých oborů a širokou sítí kontaktů.

Předpokládáme intenzivní společnou práci v doporučeném rozsahu 2 hodiny týdně po dobu 2 měsíců, jejímž výsledkem bude plán aktivit a změn firmy k jejímu růstu.

Jdu DoToho jako mentor

Experti

Expert je zkušeným profesionálem v konkrétní oblasti potřebné k úspěšnému vedení podnikání.

V rámci platformy DoToho! poskytují experti na vyžádání pro bono individuální konzultace účastníkům programu v oblasti svého know-how v rozsahu dle svých možností.

Jdu DoToho jako expert

Platformu realizují a podporují

“Podnikání je maraton a někdy je třeba se překonat, a ještě více zabrat. Přeji všem, aby našli sílu a dařilo se jim mířit k cíli.”
Vít Šimral, radní hl.m. Prahy
„Nesmírně si cením toho, že jsou podnikatelé schopni spojit síly a pomoci jeden druhému při tak potřebném nastartování nového růstu firem.“
Pavel Přikryl, Opero
„Fungování firem se přesouvá do online prostředí, nabízí jim globální obchodní příležitosti a zefektivňuje je. České firmy potřebují nové dovednosti, aby obstály v konkurenci.“
Petr Šmíd, Google Česká republika
„Základem úspěšného byznysu jsou i spolehlivé technologie. Nebojte se je pustit do svého podnikání. Teď je ten správný čas inovovat a hledat příležitosti k růstu.“
Tomáš Hladký, T-Mobile
„Jsme energie města Prahy a těší nás, že můžeme podpořit podnikatele, kteří se spojili a společně pracují na restartu malých a středních podniků.“
Alexander Sloboda, Pražská energetika
„Podnikatelé se musí celý život učit nové věci, posouvat svůj byznys dál. Dvojnásob to platí v období ekonomické krize a změn v ekonomice.“
Bob Kartous, Pražský inovační institut
„V této situaci cítíme povinnost podpořit podnikání v Praze, kde působíme. Díky vzájemné podpoře dokážeme toto období nejen překonat, ale také nastavit více moderní a inovativní byznysový ekosystém."
Martin Pacovský, Pražská plynárenská
„Podporovat malé podnikatele v krizi má smysl, jsou totiž páteří naší ekonomiky. A nemusí to být vždy pomocí úvěru, ale i dobrá rada se hodí. Toto jsme razili v době Covidu a pomáhali jsme našim klientům pochopit komplikovanou oblast státní pomoci. Klienti to oceňují a jejich spokojenost roste. Může být banka partnerem a pomocníkem podnikatele? Myslím, že ano a je to jediná správná cesta v moderním bankovnictví."
Petr Vostrý, Česká spořitelna

Proč jít DoToho?

Platforma je místo, kde se spojují lidé za nějakým účelem. V DoToho! jsou podnikatelé, kteří chtějí zapracovat na rozvoji své firmy – zavést nové produkty, otevřít nové distribuční kanály, zlepšit obchod, zefektivnit procesy. A také mentoři a experti, kteří jim v tom chtějí pomoci nejen předáním svých zkušeností a znalostí, ale především společnou diskusí nad rozvojem konkrétní firmy. Teď je dobrá doba na sobě zapracovat.

Mentoři

Mentoring je profesionální vztah dvou lidí, v němž mentor předává své zkušenosti, znalosti a názory mentorovanému. Mentor je proto člověk s dlouholetou zkušeností s vedením firmy nebo většího pracovního týmu, ideálně se zkušenostmi z několika různých oborů či odvětví a širokou sítí kontaktů. Poskytne mentorovanému jiný úhel pohledu, který mu pomůže rozšířit obzory a získat novou vizi.

Experti

Expert je zkušeným profesionálem v konkrétní oblasti potřebné k úspěšnému vedení podnikání. Experti poskytují v rámci platformy na vyžádání pro bono individuální konzultace v oblasti svého know-how.

Akce

Vedle využití mentorů a expertů se mohou účastníci programu zúčastnit praktických seminářů, přednášek a společných diskusí na relevantní témata rozvoje podnikání. Jednotlivé semináře vedou přední odborníci na dané téma a důraz je kladen na praktické využití. Výstupy a záznamy z akcí lze zpětně najít v knihovně platformy.

Knihovna know-how

Knihovna know-how obsahuje databázi záznamů a podkladových materiálů ke vzdělávacím akcím realizovaným v rámci platformy a další znalostní podklady k jednotlivým oblastem rozvoje podnikání.

Podnikatelé

Účastníkem programu je majitel nebo vedoucí pracovník firmy, který má zájem pracovat na posunutí svého podnikání a růstu své firmy.

Platforma DoToho! je určena pro malé a střední podniky s obratem 3–300 milionů Kč a alespoň 3 zaměstnanci. Preferovány budou společnosti se sídlem na území hl. města Prahy.

Jdu DoToho jako podnikatel

Mentoři

Mentor je člověk s dlouholetou zkušeností s vedením firmy nebo většího pracovního týmu, ideálně se zkušenostmi z několika různých oborů a širokou sítí kontaktů.

Předpokládáme intenzivní společnou práci v doporučeném rozsahu 2 hodiny týdně po dobu 2 měsíců, jejímž výsledkem bude plán aktivit a změn firmy k jejímu růstu.

Jdu DoToho jako mentor

Experti

Expert je zkušeným profesionálem v konkrétní oblasti potřebné k úspěšnému vedení podnikání.

V rámci platformy DoToho! poskytují experti na vyžádání pro bono individuální konzultace účastníkům programu v oblasti svého know-how v rozsahu dle svých možností.

Jdu DoToho jako expert