Platforma DoToho! je pro všechny, kteří ve své firmě řeší, jakým směrem se vydat, na koho se obrátit nebo si jen chtějí potvrdit svou vizi.

DoToho! spojuje zkušené mentory s firmami, které potřebují nasměrovat, posunout nebo rozvinout svůj byznys. Díky unikátnímu systému propojení dle individuálních potřeb firem i mentorů spolu vytvořené dvojice často spolupracují i po skončení programu. Program je díky podpoře partnerů zdarma.

Jak to funguje?

  • Úkolem platformy je pomoci mikro, malým a středním firmám posunout jejich podnikání na novou úroveň – ujasnit si vizi, inovovat, nastartovat další růst. Programem DoToho! již prošlo přes 350 firem.
  • Každá firma může využít zkušeného a praxí ostříleného mentora. Společně budou diskutovat příležitosti pro danou firmu a připraví plán, co dál. Potkávat se mohou osobně nebo klidně online.
  • Firmy mají přístup k desítkám expertů a mohou je oslovit s žádostí o konzultaci konkrétní problematiky.
  • Účastníci programu se mohou účastnit odborných seminářů a přednášek na relevantní témata. Mají přístup ke knihovně plné know-how.
  • Mentoři a experti poskytují podporu pro bono, věnují svůj čas firmám, které na sobě chtějí pracovat a posouvat se kupředu.
  • Celý program je pro účastníky zdarma díky podpoře mentorů, expertů a partnerů projektu.

Podnikatelé

Účastníkem programu je majitel nebo vedoucí pracovník firmy, který má zájem pracovat na posunutí svého podnikání a růstu své firmy. Platforma je určena pro mikro, malé a střední podniky s počtem 2-300 zaměstnanců. Mimo mentoringu mohou služby programu využívat i zaměstnanci firem.

Jdu DoToho jako podnikatel

Mentoři

Mentor je člověk s dlouholetou zkušeností s vedením firmy nebo většího pracovního týmu, ideálně se zkušenostmi z několika různých oborů a širokou sítí kontaktů.

Předpokládáme intenzivní společnou práci v doporučeném rozsahu 15 hodin po dobu 3 - 4 měsíců, jejímž výsledkem bude plán aktivit a změn firmy k jejímu růstu.

Jdu DoToho jako mentor

Experti

Expert je zkušeným profesionálem v konkrétní oblasti potřebné k úspěšnému vedení podnikání.

V rámci platformy DoToho! poskytují experti na vyžádání pro bono individuální konzultace účastníkům programu v oblasti svého know-how v rozsahu dle svých možností.

Jdu DoToho jako expert

Platformu realizují a podporují

Proč jít DoToho?

Platforma je místo, kde se spojují lidé za nějakým účelem. V DoToho! jsou podnikatelé, kteří chtějí zapracovat na rozvoji své firmy – zavést nové produkty, otevřít nové distribuční kanály, zlepšit obchod, zefektivnit procesy. A také mentoři a experti, kteří jim v tom chtějí pomoci nejen předáním svých zkušeností a znalostí, ale především společnou diskusí nad rozvojem konkrétní firmy. Teď je dobrá doba na sobě zapracovat.

Mentoři

Mentoring je profesionální vztah dvou lidí, v němž mentor předává své zkušenosti, znalosti a názory mentorovanému. Mentor je proto člověk s dlouholetou zkušeností s vedením firmy nebo většího pracovního týmu, ideálně se zkušenostmi z několika různých oborů či odvětví a širokou sítí kontaktů. Poskytne mentorovanému jiný úhel pohledu, který mu pomůže rozšířit obzory a získat novou vizi.

Experti

Expert je zkušeným profesionálem v konkrétní oblasti potřebné k úspěšnému vedení podnikání. Experti poskytují v rámci platformy na vyžádání pro bono individuální konzultace v oblasti svého know-how.

Akce

Vedle využití mentorů a expertů se mohou účastníci a zaměstnanci přihlášených firem programu zúčastnit networkingu, praktických seminářů, přednášek a společných diskusí na relevantní témata rozvoje podnikání. Jednotlivé semináře vedou přední odborníci na dané téma a důraz je kladen na praktické využití. Výstupy a záznamy z akcí lze zpětně najít v knihovně platformy.

Knihovna know-how

Knihovna know-how obsahuje databázi záznamů a podkladových materiálů ke vzdělávacím akcím realizovaným v rámci platformy a další znalostní podklady k jednotlivým oblastem rozvoje podnikání.

Podnikatelé

Účastníkem programu je majitel nebo vedoucí pracovník firmy, který má zájem pracovat na posunutí svého podnikání a růstu své firmy. Platforma je určena pro mikro, malé a střední podniky s počtem 2-300 zaměstnanců. Mimo mentoringu mohou služby programu využívat i zaměstnanci firem.

Jdu DoToho jako podnikatel

Mentoři

Mentor je člověk s dlouholetou zkušeností s vedením firmy nebo většího pracovního týmu, ideálně se zkušenostmi z několika různých oborů a širokou sítí kontaktů.

Předpokládáme intenzivní společnou práci v doporučeném rozsahu 15 hodin po dobu 3 - 4 měsíců, jejímž výsledkem bude plán aktivit a změn firmy k jejímu růstu.

Jdu DoToho jako mentor

Experti

Expert je zkušeným profesionálem v konkrétní oblasti potřebné k úspěšnému vedení podnikání.

V rámci platformy DoToho! poskytují experti na vyžádání pro bono individuální konzultace účastníkům programu v oblasti svého know-how v rozsahu dle svých možností.

Jdu DoToho jako expert